Onze partners

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

 

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze.

Adres:
Kattestraat 22, 9800 Deinze
Tel.:09 381 06 80
Algemeen mailadres:info@vclbdeinze.be

 

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn terug te vinden op de website www.vclbdeinze.be 
Het CLB is open: Iedere werkdag van8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Op dinsdag is het CLB bijkomend open van
16u30 tot 18u.
Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat.
Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een ander moment.

Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan daarover de nodige informatie geven). Het CLB is gesloten:van 15/07 t.e.m. 15/08, tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen, zie www.vclbdeinze.be), tijdens de paasvakantie (met uitzondering van 2 dagen, zie www.vclbdeinze.be)

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op de website www.vclbdeinze.be.

Wenst u meer info over de samenwerking met het CLB en onze school. Lees dan zeker ons 'schoolreglement eens door' op bladzijde 16.

 

Voorstelling CLB Deinze

 

Onze school is ook deel van de scholengroep OP WEG. Deze omvat de basisscholen

 • Sint-Paulus Hansbeke
 • Emmaüs Aalter
 • Sint-Medardus Ursel
 • Sint-Vincentius Nevele
 • Sint-Gerolf Merendree
 • Taborschool Aalter-Brug
 • Taborschool Bellem
 • Taborschool Sint-Maria Aalter
 • Taborschool Lotenhulle

Ook de secundaire school Emmaüs Aalter zit in deze scholengroep.

Binnen de scholengroep worden expertise en good practices uitgewisseld. Er wordt verregaand samengewerkt op organisatorisch en pedagogisch vlak.

De ouderraad vormt een link tussen kinderen, ouders, leerkrachten en directie, kortom iedereen die bij de school betrokken is.

Tegelijk willen hebben ouders en vrienden ook een ondersteunde rol spelen in de schoolwerking.

Doelstellingen:

 • Een aanspreekpunt zijn voor diegenen die de stap naar het schoolteam net iets te ver vinden.
 • Relevante onderwerpen komen op de agenda van de ouder– en vriendenkring en worden voorgelegd aan het schoolteam en verder opgevolgd.
 • Samen met het schoolteam organiseren van verschillende activiteiten zoals een eetfestijn, koekenverkoop, pedagogische avond rond bv. EHBO, enz. Deze brengen geld in het laatje voor tal van klein- tot grootschalige projecten.
 • Naar aanleiding van de maximum factuur springt de ouderraad bij in projecten zoals meerdaagse uitstappen en tal van andere.
 • Inrichten van een pedagogische avond rond opvoedingsondersteunende informatie.

 

 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Leden van de schoolraad:

Ouderraad:

Lokale gemeenschap:

Pedagogische raad:

Voorzitter:

Verslaggever: Pascale Slock

Schoolbestuur: Els Nemegeer als directie van de school