Onze partners

Onze school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding te Deinze.
Er kan beroep gedaan worden op hen voor info, begeleiding en hulp bij:

- het leren

- studie en beroepskeuze

- preventieve gezondheidszorg

- het emotioneel en sociaal welzijn

Het CLB hecht veel belang aan preventie, beter voorkomen dan genezen. Daarom kunnen zowel de school, de leerlingen als de ouders op hen beroep doen.
In het CLB zijn 4 teams aan de slag bestaande uit psychologen, pedagogen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen.

Hoe kan u hen bereiken?

- op dinsdagnmiddag op onze school na afspraak

- telefonisch op het nummer 09 / 381 06 80

Ouders hebben het recht om CLB-begeleiding te weigeren. Dit dient echter steeds schriftelijk te gebeuren.

 

Voorstelling CLB Deinze

 

Onze school is ook deel van de scholengroep OP WEG. Deze omvat de basisscholen

 • Sint-Paulus Hansbeke
 • Emmaüs Aalter
 • Sint-Medardus Ursel
 • Sint-Vincentius Nevele
 • Sint-Gerolf Merendree

Ook de secundaire school Emmaüs Aalter zit in deze scholengroep.

Binnen de scholengroep worden expertise en good practices uitgewisseld. Er wordt verregaand samengewerkt op organisatorisch en pedagogisch vlak.

De ouder– en vriendenkring vormt een link tussen kinderen, ouders, leerkrachten en directie, kortom iedereen die bij de school betrokken is.

Tegelijk willen hebben ouders en vrienden ook een ondersteunde rol spelen in de schoolwerking.

Doelstellingen:

 • Een aanspreekpunt zijn voor diegenen die de stap naar het schoolteam net iets te ver vinden.
 • Relevante onderwerpen komen op de agenda van de ouder– en vriendenkring en worden voorgelegd aan het schoolteam en verder opgevolgd.
 • Samen met het schoolteam organiseren van verschillende activiteiten zoals kaas– en wijnavond, koekenverkoop, schoolfeest, enz. Deze brengen geld in het laatje voor tal van klein- tot grootschalige projecten.
 • Naar aanleiding van de maximum factuur springt de ouder- en vriendenkring bij in projecten zoals zwembadvervoer, bosklassen en tal van andere.
 • Inrichten van een pedagogische avond rond opvoedingsondersteunende informatie.
 • We voorzien in de jaarlijkse aankoop van fietshelmen voor het vierde leerjaar.

 Ideeënbus

Heeft u ook ideeën of heeft u een onderwerp dat u bespreekbaar wil maken tijdens één van de overlegmomenten, dan kan u dit mondeling doorgeven of u kan gebruik maken van de ideeënbus in de gang.

 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Leden van de schoolraad:

Ouderraad:

Lokale gemeenschap:

Pedagogische raad:

Voorzitter:

Verslaggever: Pascale Slock

Schoolbestuur: Els Nemegeer als directie van de school