Ons project

Wij maken deel uit van de Organisatie VZW Broeders Van Liefde met een eigentijds en vernieuwend pedagogisch project.

 

Worden wie je bent.

Onze basisschool met kinderdagopvang is een hoeksteen in Knesselare en een fundament in het leven van onze kinderen. Bovenal willen we een stimulerende plek zijn waar iedereen zich veilig en geborgen voelt om zich te kunnen ontplooien tot de beste versie van zichzelf. Hiervoor zetten we o.a. door te werken volgens Themagecentreerde Interactie (TGI) van Ruth Cöhn in op 3 sterke pijlers.

     

Vertrouwde plaats in Knesselare.

Onze school is omringd door natuurlijk groen en open ruimte, wat zorgt voor een gezonde en rustige omgeving. Samen met de ruime speelzones vormt dit heel wat speel-en leerkansen.We bouwen samen aan een thuisgevoel voor zowel kinderen als volwassenen. Het is een plaats waar werklust wordt afgewisseld met rust en ontspanning. Daarvoor voegen we de juiste dosis leerstof samen met voldoende beweging en zinvol amusement. Zo creëren we een gunstige sfeer om maximale leer-en leefwinst te bekomen.We werken samen met lokale initiatieven. We nemen deel aan culturele activiteiten binnen en buiten onze school. Dit biedt een heuse meerwaarde aan onze kinderen.

 

Zorg voor Elk. Elk kind is anders.

Elk kind is uniek. Ons team gaat uit van respect, interesse voor elk kind en staat open voor diversiteit. Wie zich goed voelt, ontwikkelt zich beter. Daarom vinden wij het welbevinden van elk kind, elke ouder en elke medewerker erg belangrijk. Samenwerking en verbondenheid komen tot stand wanneer iedereen kan deelnemen met eigen talenten. De kinderen ontdekken hun eigen leervermogen. Kunnen omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden is worden wie je bent.

 

Sociaalvaardig.

Wij zetten in op sociale zelfredzaamheid, wat een belangrijke opdracht is van het modern onderwijs in een snel veranderende maatschappij. De waarden liefde, geluk, gelijkheid, openheid, respect en eerlijkheid vinden wij belangrijk. De kinderen beleven deze waarden dagelijks. Zo worden zij stap voor stap vaardiger in het omgaan met zichzelf en de ander.Het is onze ambitie om het beste van elke medewerker in te zetten om de kinderen voor te bereiden op de volgende stap in hun schoolloopbaan. Wij dromen ervan om samen met onze kinderen, ouders en medewerkers de maatschappij bij te sturen tot een meer humane en duurzame samenleving.

 

 

Het infofilmpje en de infobrochure hiernaast geven een beeld van wat u mag verwachten van de Sint-Franciscusbasisschool. Wil u graag meer info over schooleigen accenten, aarzel dan niet om contact op te nemen voor een persoonlijke rondleiding met toelichting.

Kortfilmpje

Project Broeders van Liefde