Team4

Team 4

 

V erbondenheid en vriendschap vinden wij belangrijk!

I  edereen telt mee!

J aarlijks trekken we er op uit naar bos, zee of platteland!

F rans is nieuw dit jaar, maar wat doen we dit graag!

D e kinderen van het tweede leerjaar ondersteunen tijdens de wekelijkse leesmomenten vinden we fijn!

E n tot slot: juf Sofie en juf Vanessa nemen jullie graag mee op avontuur!

 

Welkom in het vijfde leerjaar

 

Het leven zoals het is: het zesde leerjaar. 
Plattelandsklassen, uitstappen, groepswerken,
naar het secundair onderwijs, ... 

Ontdek hier onze avonturen

Fien Vandecasteele

Fien Vandecasteele

fien.vandecasteele@op-weg.be

Griet Van den Kerchove

Griet Van den Kerchove

griet.vandenkerchove@op-weg.net

Vanessa Van de Woestijne

Vanessa Van de Woestijne

vanessa.vandewoestijne@op-weg.net

Sofie Vermote

Sofie Vermote

sofie.vermote@op-weg.net