Team 3

Team 3:

 

In het derde leerjaar zijn we niet meer klein maar ook nog niet groot.
Toch leren we al veel bij: de tafels, cijferen, hoofdletters, ... 
We leren niet alleen echt 'leren', maar ook samenwerken,
voor elkaar zorgen, helpen in de eetzaal en de slaapklas, ...
Zo proberen we er met de juffen Kirsten en Melissa
een tof jaar van te maken!

 

Volg hier onze avonturen in het derde leerjaar

 

Naar het vierde leerjaar ... een nieuwe afdeling. Een ontdekkingstocht doorheen nieuwe leerstof:
decimale getallen, leren leren,wero, actuaquiz, hoekenwerk, ...
Een boeiend schooljaar vol met leuke activiteiten: oa tweedaagse stadsklas naar Gent, sportdag, ...
Uitgebreid werken rond ICT: webquests, Yurls pagina, blog, lessenreeks 'veilig internet', ...
Maar vooral een klas waar ieder zichzelf kan en mag zijn. 

 

Een blik in de klas van het vierde leerjaar