Team ZORG

Teamzorg

Onze zorgaanpak vinden we zeer belangrijk. Volgende leerkrachten ondersteunen de klasleerkrachten
en verzorgen de leerlingenbegeleiding en dit onder de vleugels van onze zorgcoördinator mevr. Karolien Hertoge:  juf Lies (team jongste kleuters), juf Kyena (Team 2), juf Kirsten (Team 3) en meester Kurt (Team 4).

Een goede basis om verder te ontwikkelen is je goed in je vel voelen.  Welbevinden en betrokkenheid zijn daarbij van het allergrootste belang. 

We willen graag een zo volledig mogelijk beeld van elke leerling opbouwen a.d.h.v observaties en evaluaties. Hierbij hebben we zowel aandacht voor het leerinhoudelijke als voor de socio-emotionele ontwikkeling. Al de gegevens van observaties, toetsen, gesprekken worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem.

Zo wordt een goede opvolging en doorstroming van informatie gegarandeerd. Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle kinderen bieden wij een zorgbeleid op kindermaat aan, natuurlijk binnen de grenzen van onze draagkracht. 

We zijn steeds bereid om samen te werken met externen die ons kunnen helpen om  kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Karolien Hertoge

Karolien Hertoge

karolien.hertoge@op-weg.net

Lies Van Hamme

Lies Van Hamme

lies.vanhamme@op-weg.net

Vanessa Van de Woestijne

Vanessa Van de Woestijne

vanessa.vandewoestijne@op-weg.net

Kurt Vereecke

Kurt Vereecke

kurt.vereecke@op-weg.net