Team 1

Team 1:

Juf Lies vervangt tijdelijk juf Kim in onze peuterklas.  Naast onze nieuwe peuters komen ook de oudste kindjes van onze kinderdagopvang op regelmatige basis meegenieten van onze activiteitjes.  Zo is de stap van de kinderopvang naar de klas heel klein en vertrouwd.  

In onze eerste kleuterklas kan je juf Nathalie samen met onze kinderverzorgster, juf Sabine vinden.  Samen zorgen ze voor een leerrijke leef- en leeromgeving waar kinderen groeien in zelfstandigheid, ruimer leren kijken dan vanuit hun eigen IK-je.  Ze staan in voor een harmonische ontwikkeling.  

Juf Inge en Juf Annemie bezorgen de kinderen van de 2e kleuterklas een aangename en leerrijke omgeving. Elk kind krijgt de tijd om te wennen, zich veilig te voelen en van hieruit tot spel te komen. 
In een boeiende omgeving worden de kinderen gestimuleerd om te experimenteren en op hun eigen niveau te ontwikkelen. 

De kinderen krijgen inspraak in de keuze van de thema's. Ze mogen deze aanvullen met materiaal dat ze zelf uit hun leefwereld meebrengen. 

 

Klasblog van de Julesklas

 

Klasblog van de Huppelklas

 

Klasblog van het 1ste en 2de kleuter

 

 

Lies Van Hamme

Lies Van Hamme

lies.vanhamme@op-weg.net

Nathalie  Deschepper

Nathalie Deschepper

nathalie.deschepper@op-weg.net

Inge Borgonjon

Inge Borgonjon

inge.borgonjon@op-weg.net

Annemie Gyselbrecht

Annemie Gyselbrecht

annemie.gyselbrecht@op-weg.net