Rapport 4

U mag van ons een leef- en leerrapport, een trimesterrapport én jaarrapport verwachten!  Daarbij geven wij u en uw zoon of dochter de nodige feedback en bekijken we samen welke stappen er gezet zijn het voorbije schooljaar.