Pedagogische studiedag

Vandaag is er geen school voor de kinderen van Wolkenzicht.

De juffen en meesters verdiepen zich in enkele onderwijsvernieuwingen.  

Opvang nodig ? Het team van de Buitenschoolse Kinderopvang is paraat.

Onze kinderdagopvang 'Wolkenzicht' is geopend voor de kleinste kapoenen.