Klasondersteuners

Onze zorgaanpak vinden we zeer belangrijk. Volgende leerkrachten ondersteunen de klasleerkrachten en verzorgen de leerlingenbegeleiding: juf Inge, juf Sarah, juf Anne, meester Stefaan, meester Kristof en juf Karolien.

In de zorgklas is het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en graag komt.

Welbevinden en betrokkenheid zijn daarbij van het allergrootste belang. 

We willen graag een zo volledig mogelijk beeld van elke leerling opbouwen a.d.h.v observaties en evaluaties.

Hierbij hebben we zowel aandacht voor het leerinhoudelijke als voor de socio-emotionele ontwikkeling.

Al de gegevens van observaties, toetsen,gesprekken worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem van Schoolonline.

Zo wordt een goede opvolging en doorstroming van informatie gegarandeerd. 

Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle kinderen bieden wij een zorgbeleid op kindermaat aan, natuurlijk binnen de grenzen van onze draagkracht. 

We zijn steeds bereid om samen te werken met externen die ons kunnen helpen om  kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

 

karolien.hertoge@op-weg.be