Klasondersteuners

 

 

 

Onze zorgaanpak vinden we zeer belangrijk.

Volgende leerkrachten ondersteunen de klasleerkrachten

en verzorgen de leerlingenbegeleiding: juf Inge,

juf Lisa, juf Kim en juf Karolien.

In de zorgklas is het belangrijk dat iedereen zich

goed voelt en graag komt.

Welbevinden en betrokkenheid zijn daarbij van het

allergrootste belang. 

We willen graag een zo volledig mogelijk beeld van

elke leerling opbouwen a.d.h.v observaties en evaluaties.

Hierbij hebben we zowel aandacht voor het leerinhoudelijke

als voor de socio-emotionele ontwikkeling.

Al de gegevens van observaties, toetsen,gesprekken worden

bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem van Schoolonline.

Zo wordt een goede opvolging en doorstroming van informatie gegarandeerd. 

Om tegemoet te komen aan de noden en mogelijkheden van alle

kinderen bieden wij een zorgbeleid op kindermaat aan, 

natuurlijk binnen de grenzen van onze draagkracht. 

We zijn steeds bereid om samen te werken met externen

die ons kunnen helpen om  kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

  karolien.hertoge@op-weg.be kim.snoeck@op-weg.be