5e leerjaar

 

V erbondenheid en vriendschap vinden wij belangrijk!

I  edereen telt mee!

J aarlijks trekken we er op uit naar bos, zee of platteland!

F rans is nieuw dit jaar, maar wat doen we dit graag!

D e kinderen van het tweede leerjaar ondersteunen tijdens de wekelijkse leesmomenten vinden we fijn!

E n tot slot: juf Sofie en juf Vanessa nemen jullie graag mee op avontuur!

  sofie.vermote@op-weg.be vanessa.vandewoestijne@op-weg.be

Naar de klasblog