3e leerjaar

In het derde leerjaar zijn we niet meer klein maar ook nog niet groot.

Toch leren we al veel bij: de tafels, cijferen, hoofdletters, ... 

We leren niet alleen echt 'leren', maar ook samenwerken, voor elkaar zorgen,

helpen in de eetzaal en de slaapklas, ...

Zo proberen we er met de juffen Kirsten en Melissa een tof jaar van te maken! 

DSC 1795 DSC 1787

 

 

kirsten.mus@op-weg.be melissa.deklerck@op-weg.be
 

 

Naar de klasblog