3e leerjaar

 

 

 

In het derde leerjaar zijn we niet meer klein

maar ook nog niet groot.

Toch leren we al veel bij: de tafels, cijferen, hoofdletters, ... 

We leren niet alleen echt 'leren', maar ook samenwerken,

voor elkaar zorgen, helpen in de eetzaal en de slaapklas, ...

Zo proberen we er met de juffen Kirsten en Melissa

een tof jaar van te maken!

  kirsten.mus@op-weg.be melissa.deklerck@op-weg.be

Naar de klasblog