3e leerjaar

In het derde leerjaar zijn we niet meer klein maar ook nog niet groot. Toch leren we al veel bij: de tafels, cijferen, hoofdletters,... 

We leren niet alleen echt 'leren', maar ook samenwerken, voor elkaar zorgen, helpen in de eetzaal en de slaapklas,...

Zo proberen we er met de juffen Anne, Lieve en Melissa een tof jaar van te maken! 

 

Naar de klasblog

Lieve De Spiegeleire

Lieve De Spiegeleire

lieve.despiegeleire@op-weg.be

Anne Gyselbrecht

Anne Gyselbrecht

anne.gyselbrecht@op-weg.be

Melissa Deklerck

Melissa Deklerck

melissa.deklerck@op-weg.be